Si učiteljica, učitelj?

Spoznaj KOBI, svoj novi pripomoček pri poučevanju branja.

Prenoz KOBI iz App Store

Kaj je KOBI?

KOBI je specializiran e-bralnik – aplikacija za mobilne telefone in tablice, prilagojena učenju branja.

Kako deluje?

Kobi prinaša bralna gradiva in orodja, ki so otroku v pomoč, da bere bolj točno, hitreje in z večjim veseljem.

Komu je namenjen?

Učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in učencem s posebnimi potrebami, za trening branja v šoli.

Uporabo so omogočili

KOBI od blizu

Uporaba KOBI-ja v razredu je zares enostavna in ne zahteva veliko predznanja. Pobrskaj po strani in poglej, kaj smo zate pripravili, da bo začetek še lažji.

Za hiter začetek

Raznolika gradiva za vsakogar

Pester nabor že pripravljenih gradiv različnih stopenj zahtevnosti in tematik ter možnosti prilagoditev zapisa.

“V krajšem času naredim več.”

KOBI v šoli - Individualizirano poučevanje

Individualizirano poučevanje

Personifikacija zapisa ter orodje za napredno sledenje s prstom sta otrokom v oporo pri branju.

“Na poti do cilja učence bolje podprem in motiviram.”

Izberi, natisni in uporabi

Možnost tiskanja besedil za branje in delo v razredu brez zaslonov.

"Izbrana besedila natisnem in že jih lahko uporabim v razredu.”

KOBI v šoli - Izberi, natisni in uporabi​

“KOBI mi pomaga, da učinkoviteje sodelujem s starši. Imajo boljši vpogled v otrokov napredek ter širok nabor bralnega gradiva za vajo doma.”

“Pri pouku sem fleksibilnejša, saj mi knjižnica besedil omogoča možnost dodatne zaposlitve za hitrejše učence ter več vaje za tiste, ki jo potrebujejo.”

“Učenje branja je v mojem razredu zmeraj pestro, saj lahko s pomočjo že pripravljenih gradiv ustvarjam najrazličnejše medpredmetne povezave.”

Doseganje ciljev, korak za korakom

Spremljanje napredka tekočnosti branja posameznega učenca v določenem času: v dnevu, tednu in od začetka uporabe aplikacije.

“Vpogled v otrokov napredek mi olajša postavljanje individualiziranih učnih ciljev.”

KOBI v šoli - Doseganje ciljev, korak za korakom​