Pogoji uporabe

ZADNJA POSODOBITEV: 14.3.2024

Povzetek

Ker so vsebine licenčnih pogodb ponavadi zelo dolge (in tudi naša je), smo za vas pripravili kratek povzetek bistvenih sestavin, za lažje razumevanje in branje. Povzetek ni zavezujoč, vam pa lahko pomaga pri razumevanje pravil uporabe, vaših pravic ter hkrati obveznosti. 

1. Kaj pomeni vaše strinjanje: Z nalaganjem in uporabo naše aplikacije se strinjate z našimi pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, aplikacije prosimo ne uporabljajte.

2. Lastništvo aplikacije: Aplikacija in vse v njej je last podjetja Hopalai d.o.o. Uporaba aplikacije je podobna izposoji knjige v knjižnici – aplikacije ne morete šteti za svojo.

3. Dovoljena uporaba: Dovoljujemo vam uporabo aplikacije za osebne namene. Če ste učitelj, lahko aplikacijo uporabljate tudi v izobraževalne namene. Komercialna uporaba ni dovoljena.

4. Omejitve uporabe: Obstajajo določene dejavnosti, ki jih z aplikacijo ne smete izvajati: komercialna uporaba, kopiranje aplikacije, spreminjanje ali hekanje aplikacije, uporaba aplikacije za nezakonite namene itd.

5. Odgovornost za vsebino: Za svoje obnašanje in vsebine, ki jih nalagate v aplikacijo, nosite odgovornost sami. Odgovorni ste za vse vsebine, ki so naložene pod vašim računom.

6. Posodobitve aplikacije: Aplikacijo bomo občasno posodabljali z novimi funkcijami ali popravki. Te posodobitve se bodo samodejno uporabile.

7. Nakupi znotraj aplikacije: Če aplikacija omogoča nakup dodatnih funkcij, so vsi takšni nakupi dokončni in vračilo denarja ni mogoče, razen v posebnih primerih.

8. Zasebnost: Vaša zasebnost nam je pomembna. Več informacij o tem, kako obdelujemo vaše podatke, najdete v naši politiki zasebnosti.

9. Prekinitev uporabe: To pogodbo lahko kadarkoli prekličete vi ali mi. Po preklicu morate prenehati z uporabo aplikacije in jo odstraniti z vaših naprav.

10. Vaše povratne informacije: Veseli bomo vaših predlogov za izboljšave. S posredovanjem povratnih informacij nam dajete pravico do njihove uporabe.

11. Kontakt: Če imate vprašanja, nas lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: podpora@kobiapp.si

Zahvaljujemo se vam za izbiro naše aplikacije. Upamo, da vam bo uporaba v užitek!

Celotno besedilo

Pogoji te Licenčne pogodbe za končne uporabnike / Pravila uporabe (“EULA” ali “Pogodba”) urejajo razmerje med Vami in HOPALAI, studio za oblikovanje in razvoj, d.o.o. (v nadaljevanju »Hopalai«), matična številka: 8381640000, davčna številka: 51614146 – s sedežem v Ponikvah 19, 6210 Sežana, Slovenija – glede Vaše uporabe in namestitve Aplikacije, ki jo je distribuiral Hopalai, ter glede vseh povezanih posodobitev in nadgradenj, ki nadomestijo ali dopolnijo Aplikacijo na kakršen koli način (v nadaljevanju “Aplikacija” ali “App” ali »Licenčni materiali«).

1. Definicije

Za namene te EULE imajo naslednje definicije naslednji pomen:

»Aplikacija« ali »App« ali »Licenčni materiali« pomeni programsko opremo z imenom “KOBI v šoli”, ki jo je zagotovilo Podjetje in ste jo prenesli ali ste jo imeli namen prenesti na Napravo preko računa v Trgovini z aplikacijami. 

»Država« pomeni državo Republiko Slovenijo.

»Deljenje v družini / Družinska skupina« pomeni deljenje Aplikacije, prenesene preko Trgovine z aplikacijami z drugimi družinskimi člani, tako da jim omogočite ogled in prenos Aplikacije na njihove povezane Naprave.

»Intelektualna lastnina« ali »IP« pomeni patente, trgovska imena, lastniške pravice, avtorske pravice, URLje, računalniške kode, avdiovizualne učinke, teme, zgodbe, dialoge, nastavitve, umetniška dela, zvočne učinke, glasbena dela, pravice do maskovnih del, pravice do publicitete, pravice blagovne znamke, pravice do blagovne znamke in storitvene pravice, ugled, pravice do poslovne skrivnosti in druge intelektualne pravice.

»Naprava« pomeni katero koli napravo, ki lahko dostopa do Aplikacije, kot je računalnik, mobilni telefon ali digitalna tablica. 

»Podjetje« (navajano kot “Podjetje”, “Mi”, “Nas” ali “Naše” v tej Pogodbi) se nanaša na HOPALAI, studio za oblikovanje in razvoj, d.o.o., Ponikve 19, 6210 Sežana, Slovenija.

»Pogodba« pomeni to Licenčno pogodbo za končne uporabnike, ki predstavlja celotno pogodbo med Vami in Podjetjem glede uporabe Aplikacije.

»Povratne informacije« pomenijo kakršne koli povratne informacije ali predloge, ki jih zagotovite Hopalai glede Aplikacije.

»Storitve tretjih oseb« pomenijo katero koli storitev ali vsebino (vključno s podatki, informacijami, aplikacijami in drugimi izdelki ter storitvami), ki jih zagotovi tretja oseba, ki jih lahko prikaže, vključi ali omogoči Aplikacija.

»Trgovina z aplikacijami« pomeni digitalno distribucijsko storitev, ki jo upravlja in razvija Apple Inc. (Apple App Store), Google Inc. (Google Play Store), ali katero drugo podjetje (npr. druga trgovina z aplikacijami) preko katere je bila Aplikacija prenesena na vašo Napravo.

»Vsebina« se nanaša na vsebino, kot so besedilo, slike ali druge informacije, ki jih lahko objavite, naložite, povežete ali kako drugače omogočite, ne glede na obliko te vsebine.

»Vi« pomeni posameznika, ki dostopa ali uporablja Aplikacijo, ali podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere takšna oseba dostopa ali uporablja Aplikacijo.

2. Soglasje s pogoji te pogodbe / sklenitev pogodbe

S klikom na gumb “Soglašam” in/ali prenosom in/ali uporabo Aplikacije izjavljate, da soglašate s pogoji te Pogodbe. Če se s pogoji te Pogodbe ne strinjate, ne kliknite na gumb “Soglašam”, ne prenesite ali ne uporabljajte Aplikacije.

Ta Pogodba predstavlja pravni posel sklenjen med Vami in Hopalai in določa Vaše pravice in obveznosti pri uporabi Aplikacije, ki Vam jo je Podjetje dalo na voljo.

Ta Pogodba je sklenjena med Vami in Podjetjem, ne pa tudi s Trgovino z aplikacijami. Zato je Podjetje izključno odgovorno za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Aplikacije in iz njene vsebine. Čeprav Trgovina z aplikacijami ni stranka te Pogodbe, ima pravico, da zoper Vas uveljavlja pravice in obveznosti, ki ste jih prevzeli s to Pogodbo in se nanašajo na Vašo uporabo Aplikacije.

Ker lahko do Aplikacije dostopajo in jo uporabljajo tudi drugi uporabniki na primer preko Deljenja v družini / Družinske skupine ali na način nakupa Aplikacije v velikih količinah, za uporabo Aplikacije s strani teh uporabnikov izrecno velja ta Pogodba.

S tem, ko Vam je omogočena uporaba Aplikacije, to ne pomeni, da Vam je bila aplikacija prodana temveč Vam je bila podeljena licenca, v skladu s pogoji te Pogodbe.

3. Licenca

Hopalai Vam podeljuje osebno, neizključno, neprenosljivo, nerazdeljivo, preklicno, omejeno pravico in licenco, da namestite in uporabljate Aplikacijo na napravi za osebno uporabo (»Licenca«), v skladu z omejitvami določenimi v tej EULA. Pravice, ki Vam jih Hopalai podeljuje z Licenco, so predmet pogojev te Pogodbe, in Licenco lahko uporabljate samo, če izpolnite vse ustrezne pogoje. V vsakem primeru je vaša uporaba namenjena izključno za osebno in nekomercialno uporabo. Če ste Aplikacijo prenesli kot učitelj, je vaša uporaba Aplikacije dovoljena za izobraževalne namene na tak način, da lahko Aplikacijo uporabljajo tudi učenci, ki jih poučujete (v okviru in obsegu namena Aplikacije in njene funkcionalnosti).

Licenca začne veljati, ko sprejmete to Pogodbo. Licenca Vam ne podeljuje nobene premoženjske pravice ali lastništva nad Aplikacijo.

4. Omejitve licence

V zvezi z Aplikacijo ali njenimi deli je prepovedano naslednje: (a) komercialna uporaba; (b) kopiranje, reprodukcija, distribucija, prikazovanje ali uporaba na način, ki ni izrecno naveden oz. predpisan v tej Pogodbi; (c) prodaja, najem, oddaja v najem, licenciranje, distribucija ali kakšen drug prenos; (d) povratna analiza, izpeljava izvorne kode, spreminjanje, prilagajanje, prevajanje, dekompiliranje, ustvarjanje izpeljanih del ali razdiranje ali ustvarjanje izpeljanih del na njej; (e) odstranjevanje, onemogočanje, ogibanje ali spreminjanje kakršne koli lastniške obvestilne ali varnostne tehnologije, vključene v njej; (f) ustvarjanje, razvijanje, distribucija ali uporaba neavtoriziranih programov za računalniško opremo (g) uporaba Aplikacije na način, da se kršijo pravic tretjih oseb, vključno, vendar ne omejeno na pravice intelektualne lastnine, pravice do priobčitve javnosti ali zasebnosti; (h) uporaba, izvoz ali ponovni izvoz v nasprotju z veljavno zakonodajo ali predpisi; (i) registracija imen domen, računov na družbenih omrežjih ali povezanih naslovov, ki vključujejo blagovno znamko družbe Hopalai; ali (j) odstranitev ali spreminjanje blagovnih znamk družbe Hopalai ali logotipov ali pravnih obvestil, vključenih v Licenčne materiale ali povezana sredstva. 

Uporaba Aplikacije je omejena na funkcionalnost Aplikacije in na Licenco, ki je navedena zgoraj.

5. Omejitve odgovornosti

Podjetje ni odgovorno za vnose, informacije ali vsebino uporabnikov Aplikacije. S sklenitvijo te Pogodbe izrecno soglašate, razumete in se strinjate, da ste izključno odgovorni za Vsebino in za vso dejavnost, ki se zgodi pod Vašim računom, bodisi jo izvajate Vi ali katera koli tretja oseba, ki uporablja Vaš račun.

Ni dovoljen prenos Vsebine, ki je nezakonita, žaljiva, moteča, namenjena odvratnosti, grozeča, obrekovalna, žaljiva, obscena ali kako drugače nesprejemljiva. Primeri takšne nesprejemljive Vsebine vključujejo, vendar niso omejeni na, naslednje:

 • Nezakonite dejavnosti ali spodbujanje nezakonite dejavnosti.
 • Obrekovanje, diskriminacija ali zlobna vsebina, vključno z omembami ali komentarji o religiji, rasi, spolni usmerjenosti, spolu, nacionalnem/etničnem izvoru ali drugih tarčnih skupinah.
 • nezaželena digitalna komunikacija (»Spam«), strojno generirana vsebina ali naključno generirana vsebina, ki predstavlja neavtorizirano ali nezaželeno oglaševanje, verižna pisma (t.i. »chain letter«), katerakoli druga oblika nezaželenega nagovarjanja ali katerakoli oblika loterije ali hazarda (npr. športne stave).
 • Vsebuje ali namešča kakršne koli programske viruse, zlonamerno programsko opremo, t.i. trojanske konje ali drugo vsebino, ki je zasnovana ali namenjena motenju, poškodovanju ali omejevanju delovanja katere koli programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme ali poškodovanju ali pridobivanju neavtoriziranega dostopa do katerihkoli podatkov ali drugih informacij tretje osebe.
 • Kršenje kakršnih koli lastniških, premoženjskopravnih pravic ter pravic intelektualne lastnine katere koli stranke, vključno s patenti, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi, avtorskimi pravicami, pravicami do publicitete ali drugimi pravicami.
 • Upodabljanje / posnemanje katere koli osebe ali entitete, vključno s Podjetjem in njegovimi zaposlenimi ali predstavniki.
 • Kršenje zasebnosti katere koli tretje osebe.
 • Lažne informacije.

Podjetje si pridržuje pravico, vendar ne obveznosti, po lastni presoji odločiti, ali je katera koli Vsebina ustrezna in skladna s to Pogodbo, enako ima podjete pravico zavrniti ali odstraniti katerokoli Vsebino. Podjetje si pridržuje tudi pravico do oblikovanja in urejanja ter spreminjanja načina katerekoli Vsebine. Podjetje Vam lahko omeji ali prekliče uporabo Aplikacije, če objavite takšno nesprejemljivo Vsebino.

Ker Podjetje ne more nadzorovati celotne vsebine, ki jo objavijo uporabniki in/ali tretje osebe na Aplikaciji, se strinjate, da Aplikacijo uporabljate na lastno odgovornost.

6. Intelektualna lastnina

Hopalai ima vse lastninske pravice, premoženjske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz Aplikacije. Hopalai in “KOBI v šoli” sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki Hopalai in njenih povezanih družb v Evropi in drugod. Vse pravice, ki vam jih podeli ta Pogodba, so podeljene samo z izrecno licenco in ne s prodajo. Licenca, podeljena v skladu s to Pogodbo, ne bo razlagana kot podelitev kakršnih koli pravic imetniku licence, implicitno, s posredovanjem ali kako drugač.

7. Povratne informacije

Če podate Hopalai kakršnekoli povratne informacije pri uporabi Aplikacije, s tem Hopalai podeljujete neizključno, v celoti plačano, nepreklicno, prenosljivo, dodeljivo licenco za reproduciranje, distribucijo, javno izvajanje, javno prikazovanje, izdelavo, uporabo, prodajo, ponudbo prodaje, uvoz, spremembo in izdelavo izpeljanih del ter drugo izkoriščanje teh Povratnih informacij za vse sedanje in bodoče metode in oblike izkoriščanja v katerikoli državi.

8. Spremembe aplikacije

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe, ustavitve ali prenehanja delovanja Aplikacije (začasnega ali trajnega) ali pravico o odločitvi o ne-nadaljevanju zagotavljanja Aplikacije ali katere koli druge storitve, s katero je slednja povezana, z ali brez obvestila, in brez kakršnekoli odgovornosti Podjetja do Vas.

9. Posodobitve

Podjetje Vam lahko od časa do časa zagotovi izboljšave ali izboljšave funkcij/funkcionalnosti Aplikacije, ki lahko vključujejo popravke napak, posodobitve, nadgradnje in druge spremembe.

Posodobitve lahko spremenijo ali izbrišejo določene funkcije in/ali funkcionalnosti Aplikacije. Strinjate se, da Podjetje nima nobene obveznosti, da (i) zagotovi posodobitve ali (ii) nadaljuje zagotavljanje ali omogoči katerekoli posebne funkcije in/ali funkcionalnosti Aplikacije za Vas.

Izjavljate, da soglašate in se strinjate, da se bodo vse posodobitve ali druge spremembe (i) štele za sestavni del Aplikacije in (ii) bodo podvržene določbam in pogojem te Pogodbe.

10. Vzdrževanje in podpora

Hopalai bo zagotovil tehnično delovanje Aplikacije za učenje in utrjevanje branja ter zagotavljal operativno delovanje strežnikov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Hopalai bo zagotavljal posodobitve Aplikacije ter varnostne posodobitve za učenje in utrjevanje branja v skladu z novimi različicami OS.

Hopalai je vzpostavil/vzpostavlja spletno mesto za obveščanje uporabnikov o uporabi Aplikacije URL: https://kobiapp.si

11. Nakup v aplikaciji (in-app purchases)

V primeru, da obstaja možnost nakupa dodatnih storitev ali produktov v Aplikaciji (nakupi v Aplikaciji), veljajo naslednja pravila.

Nakupi dodatnih funkcionalnosti so mogoči, če to Aplikacija omogoča.

S potrditvijo in sprejemom naročnine se strinjate, da bo Vaša naročnina samodejno obnovljena in bo Podjetje, razen če prekličete svojo naročnino, pooblaščeno z Vaše strani, da Vam obračuna naročnino za novo, obnovitveno obdobje, za vaš račun. Čas trajanja naročnine in cena naročnine v obnovitvenem obdobju bosta za Vas enaka kot za Vaše začetno obdobje naročnine in začetno cena, razen če vam bo ob prodaji zagotovljeno drugače. Z naročninami lahko upravljate v nastavitvah računa v vaši trgovini z aplikacijami. Brisanje aplikacije iz Vaše Naprave ne povzroči vedno preklica Vaše naročnine.

Nakupi dodatnih funkcionalnosti so mogoči tudi, če Aplikacija to omogoča. Vse cene za nakupe v Aplikaciji so izražene v valuti EUR. Vedno morate preveriti cene v Aplikaciji, da prejmete realne vrednosti virtualnih predmetov, ki jih želite kupiti na vašem območju.

Nakupi v Aplikaciji so podvrženi plačilnim pogojem in pogojem mobilne platforme (npr. Platforma iOS, platforma Android, platforma Windows itd.), iz katere opravite svoj nakup. Hopalai ne nadzira ali upravlja postopka plačila. Pred izvedbo nakupa v Aplikaciji preglejte ustrezne pogoje in določila ponudnika platforme.

Vse nakupi so dokončni. Hopalai ni dolžan zagotoviti vračila iz kakršnega koli razloga in seznanjeni ste s tem, da ne boste prejeli denarja ali drugega nadomestila za neuporabljene virtualne predmete/naročnine ob zaprtju računa, ne glede na to, ali je takšno zaprtje prostovoljno ali prisilno.

12. Dostop in prenos aplikacije iz apple app store

Naslednje določbe se nanašajo na katerokoli aplikacijo, dostopno ali preneseno iz Apple App Store-a (“Aplikacija iz App Store-a”):

 • Potrjujete, soglašate in se strinjate, da (i) je ta EULA sklenjena med Vami in Hopalai, ne pa tudi z Apple-om; in da (ii) mora  biti uporaba aplikacije iz App Store v skladu s pogoji storitve Apple App Store-a.
 • Aplikacijo iz App Store-a boste uporabljali le (i) na izdelku/produktu znamke Apple, ki poganja iOS (lastniško operacijsko programsko opremo Apple); in (ii) v skladu s “Pravili uporabe”, določenimi v pogojih storitve Apple App Store-a.
 • Potrjujete, soglašate in se strinjate, da Apple nima nobene obveznosti, da vam zagotovi kakršno koli vzdrževanje in podporo storitev v zvezi z aplikacijo iz App Store-a.
 • V primeru, da katera koli aplikacija, ki izvira iz trgovine App Store, ni skladna s katero koli veljavno garancijo, lahko o tem obvestite Apple in Apple vam bo povrnil kupnino za aplikacijo, ki izvira iz trgovine App Store, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Apple pa ne bo imel nobenih drugih garancijskih obveznosti v zvezi z aplikacijo, ki izvira iz App Store. V razmerju med Hopalai in Applom bo za morebitne druge zahtevke, izgube, odgovornosti, škode, stroške ali izdatke, ki izhajajo iz neusklajenosti z garancijo, izključno odgovoren Hopalai.
 • Vi in Hopalai potrjujeta, soglašata in se strinjata, da v razmerju med Hopalai in Apple, slednji ni odgovoren za obravnavanje kakršnihkoli Vaših zahtevkov ali kakršnihkoli zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na aplikacijo, ki izvira iz Vaše App Store oziroma aplikacije, ki jo uporbljate in, ki izvira iz App Store, vključno, vendar ne omejeno na (i) zahtevke za produktno odgovornost; (ii) zahtevke, da aplikacija iz App Store-a ne ustreza kakšni veljavni pravni ali regulativni zahtevi; in (iii) zahtevke iz naslova zakonodaje o varstvu potrošnikov ali podobne zakonodaje.
 • Vi in Hopalai potrjujeta, soglašata in se strinjata, da bo v primeru zahtevka tretje osebe, da Aplikacija, ki izvira iz App Store, in uporaba take aplikacije, ki izvira iz App Store krši intelektualne lastnine tretje osebe, je v razmerju med Hopalai in Applom, Hopalai (ne pa Apple), izključno odgovoren za poravnavo in razrešitev takšnega zahtevka za kršitev intelektualne lastnine v obsegu, ki ga zahteva ta EULA.
 • Vi in Hopalai potrjujeta, soglašata in se strinjata, da sta Apple in njegove podružnice tretji upravičenci (pogodbene stranke pogodbe, ki prejemajo koristi od izvajanja) te EULA in da bo ob Vašem sprejemu te EULA Apple imel pravico (in se bo štel, da je sprejel to pravico), da uveljavlja pravice iz te EULA.

Brez omejevanja drugih pogojev te EULA morate upoštevati vse ustrezne pogoje tretjih oseb, ko uporabljate aplikacijo iz App Store-a.

13. Storitve tretjih oseb

Aplikacija lahko prikaže, vključi ali omogoči vsebine tretjih oseb (vključno s podatki, informacijami, aplikacijami in drugimi izdelki storitvami) ali zagotovi povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

S sprejemom te Pogodbe potrjujete, soglašate in se strinjate, da Podjetje ne bo odgovorno za nobene storitve tretjih oseb, vključno z njihovo točnostjo, popolnostjo, pravočasnostjo, veljavnostjo, skladnostjo z avtorskimi pravicami, zakonitostjo, primernostjo, kakovostjo ali katerim koli drugim vidikom. Podjetje ne prevzema in ne bo imelo nobene odgovornosti do Vas ali katere koli druge osebe ali entitete za storitve tretjih oseb.

Pri uporabi Aplikacije morate upoštevati ustrezne pogoje tretjih oseb. Storitve tretjih oseb in povezave do njih se zagotavljajo izključno kot priročnost za vas in do njih dostopate in jih uporabljate izključno na lastno odgovornost in pod pogoji takšnih tretjih oseb.

14. Politika zasebnosti

Podjetje zbira, hrani, vzdržuje in deli informacije o Vas v skladu z našo politiko zasebnosti: https://kobiapp.io/sl/politika-zasebnosti/ 

S sprejetjem te Pogodbe soglašate, da se s tem strinjate in soglašate s pogoji in določili naše politike zasebnosti.

15. trajanje in prenehanje te pogodbe

Ta Pogodba bo ostala v veljavi do odstopa ali odpovedi Pogodbe z Vaše strani ali s strani Podjetja oziroma do razveze te Pogodbe. Podjetje lahko po lastni presoji kadarkoli in brez navedbe razloga Odstopi od te Pogodbe s predhodnim obvestilom ali brez njega.

Podjetje odstopi od te Pogodbe takoj in brez predhodnega obvestila zaradi vaše kršitve določb te Pogodba oziroma kršitve pogodbenega razmerja. Od te Pogodbe lahko odstopite tudi Vi tako, da izbrišete Aplikacijo in vse njene kopije s svoje Naprave ali računalnika.

Po prenehanju te Pogodbe morate prenehati uporabljati Aplikacijo in izbrisati vse njene kopije s svoje Naprave.

Prenehanje te Pogodbe ne bo omejilo nobenih pravic Podjetja ali pravnih sredstev, ki mu grejo po zakonu v primeru kršitve katerekoli obveznosti po tej Pogodbi z Vaše strani. 

16. Jamstvo / odškodovanje

Potrjujete, soglašate in se strinjate, da boste Podjetje, njegove partnerje, podružnice, direktorje, uradnike, zaposlene, agente in tretje osebe zaščitili in zavarovali pred vsemi tožbami, škodami, odgovornostjo, izgubami, zahtevki in stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz ali so povezani z (a) Vašo uporabo Aplikacije, (b) Vašo kršitvijo te Pogodbe ali katerega koli zakona ali predpisa ali (c) Vašo kršitvijo katerih koli pravic tretjih oseb.

17. brez jamstva / brez garancije

Aplikacija se Vam zagotavlja “TAKA, KAKRŠNA JE” in “NA VOLJO” ter z vsemi napakami brez kakršnega koli jamstva (načelo »videno-kupljeno«). V največji možni meri, dovoljeni z veljavno zakonodajo (naklep in huda malomarnost nista izključena), Podjetje v lastnem imenu in v imenu svojih podružnic ter njihovih licencodajalcev in ponudnikov storitev izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna, implicitna, zakonska ali kako drugače, v zvezi z Aplikacijo, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, ki lahko izhajajo iz pogajanj, izvajanja, uporabe ali trgovske prakse. Brez omejitve glede zgoraj navedenega, Podjetje ne zagotavlja nobenega jamstva ali garancije, da bo aplikacija ustrezala vašim zahtevam, dosegla kakršen koli predvideni rezultat, bila združljiva ali delovala z drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez prekinitev, izpolnjevala kakršne koli standarde uspešnosti ali zanesljivosti ali da bo brez napak ali da se bodo napake ali pomanjkljivosti lahko ali se bodo popravile.

Ne glede na zgoraj navedeno ne Podjetje ne noben njen ponudnik ne nudi nobenega jamstva ali zagotovila katerekoli vrste, izrecno ali implicitno: (i) o delovanju ali razpoložljivosti Aplikacije ali informacij, vsebin in materialov ali izdelkov, vključenih v njo; (ii) da bo Aplikacija neprekinjeno delovala brez napak; (iii) o natančnosti, zanesljivosti ali aktualnosti kakršnih koli informacij ali vsebin, ki jih zagotavlja Aplikacija; ali (iv) da Aplikacija, njeni strežniki, vsebina ali e-poštna sporočila, poslana iz ali v imenu Družbe, ne vsebujejo virusov, skript, »trojanskih konjev«, zlonamerne programske opreme, »časovnih bomb« ali drugih škodljivih programov oziroma programskih kod.

Omejitev jamstev velja do največje možne mere, dovoljene z Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije ali drugimi pravnimi viri v Republiki Sloveniji.

18. Omejitev odgovornosti

Ne glede na kakršno koli škodo, ki jo lahko utrpite, bo celotna odgovornost Podjetja in katerega koli njenega dobavitelja po kateremkoli določilu te Pogodbe in dejanska odškodnina za prej navedeno, omejena na dejansko plačani znesek za Aplikacijo ali pa na znesek 250,00 EUR, če niste ničesar kupili prek Aplikacije.

Razen v primeru naklepnega ravnanja in hude malomarnosti Podjetje ali njeni dobavitelji ne bodo odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo, ne glede na to, ali gre za izgubo dobička, izgubo podatkov ali drugih informacij, prekinitev poslovanja, osebno poškodbo, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali v zvezi z uporabo ali nezmožnostjo uporabe Aplikacije, programske opreme tretjih oseb in/ali strojne opreme tretjih oseb, uporabljenih z Aplikacijo, ali drugače v zvezi z vsakim določilom tega sporazuma.

Izrecno soglašate in se strinjate, da Vam Trgovina z aplikacijami, njene podružnice in povezane družbe ter njeni dajalci licenc ne bodo odgovorni po nobeni teoriji odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo lahko utrpite, vključno z izgubo podatkov, ne glede na to, ali so bile ali bi morale biti aplikacije za Trgovino z aplikacijami ali njene zastopnike obveščene o možnosti takšnih izgub.

19. Upravičenost

Vsaka oseba, ki uporablja Aplikacijo, zagotavlja Hopalai, da je vsaj polnoletna v skladu z veljavno zakonodajo, ali če je mlajša od polnoletnosti, da je bodisi osamosvojeni mladoletnik, bodisi ima soglasje starša ali zakonitega zastopnika, ki je skladno z zakonom (ali je takšno soglasje predvideno v zakonu) in je v celoti sposobna skleniti to Pogodbo ter je sposobna za prevzem pogojev, pravic, obveznosti, potrditev, predstavitev in jamstev, navedenih v tej Pogodbi, ter je zmožna in sposobna spoštovati in izpolnjevati določbe te Pogodbe in jih bo tudi spoštovala.

20. Salvatorična klavzula 

Če katera koli določba te Pogodbe ne bi bila izvršljiva ali veljavna, se bo takšna določba spremenila in razlagala tako, da bo dosegla cilje take določbe v največji možni meri v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa bodo ostale v celoti v veljavi.

21. Zahtevki glede izdelka

Podjetje ne daje nobenih jamstev v zvezi z Aplikacijo. V obsegu, v katerem imate kakršne koli zahtevke, ki izhajajo iz ali se nanašajo na vašo uporabo Aplikacije, je Podjetje (in ne Trgovina z aplikacijami), odgovorna za obravnavo takšnih zahtevkov, ki lahko vključujejo, vendar se ne omejujejo na: (i) kakršnekoli zahtevke za produktno odgovornost; (ii) kakršne koli zahtevke, da aplikacija ne ustreza kakšnim veljavnim zakonskim ali regulativnim zahtevam; in (iii) kakršnekoli zahtevke iz naslova varstva potrošnikov ali podobne zakonodaje.

22. Skladnost s pravnimi pravili zda

Izrecno soglašate in se strinjate ter jamčite, da (i) niste v državi, ki je predmet embarga Vlade ZDA, ali ki jo je Vlada ZDA označila kot “državo, ki podpira terorizem”, in (ii) niste navedeni na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih oseb ameriške vlade.

23. Spremembe pogodbe

Podjetje si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni ali v celoti nadomesti to Pogodbo. Če je sprememba bistvena, bo Podjetje zagotovilo vsaj 30-dnevno obvestilo preden bodo začele veljati spremenjene oz. nove določbe. Kaj predstavlja bistveno spremembo, bo odločilo Podjetje po lastni presoji.

Z nadaljnjo uporabo Aplikacije po začetku veljavnosti katerihkoli sprememb te Pogodbe se strinjate in izjavljate, da ste vezani z novimi določbami in za vas veljajo te nove določbe. Če se ne strinjate z novimi določbami in pogoji Pogodbe, niste več pooblaščeni za uporabo Aplikacije.

24. Veljavno pravo

To Pogodbo ureja zakonodaja Republike Slovenije. V primeru spora bodo pristojna sodišča, ki so pristojna na območju, kjer ima Podjetje sedež. Stranki izključujeta uporabo CISG.

25. Celoten sporazum

Pogodba predstavlja celoten sporazum med Vami in Podjetjem glede Vaše uporabe Aplikacije in nadomesti vse prejšnje pisne ali ustne sporazume med Vami in Podjetjem.

Seznanjeni ste, da boste morebiti podvrženi dodatnim pogojem in določilom, ki veljajo pri uporabi ali nakupu drugih storitev Podjetja, ki Vam jih bo Podjetje posredovalo ob času take uporabe ali nakupa.

26. Kontakti

Če imate kakršna koli vprašanja glede te Pogodbe, nas lahko kontaktirate:

• Po e-pošti: podpora@kobiapp.si