Sledenje in razumevanje napredka

Otrok lahko v svojem profilu pregleda zgodovino branja.

  • V pozdravnem meniju izbere Moj napredek in v svojem bralnem dnevniku vidi naslovnice vseh prebranih knjig.
  • V spodnji vrstici svojega bralnega profila si učenec lahko ogleda število prebranih knjig in minut branja za tisti dan, zadnji teden ali za vsa branja.
  • S klikom na Bralni dnevnik se odpre polica z knjigami, ki jih je učenec že prebral. Pod vsako knjigo najde podatke o številu besed na minuto (tekočnost branja).