Umestitev v šolski dan

V nadaljevanju nekaj idej, kako lahko KOBI umestiš v šolski dan. V pomoč ti bodo morda tudi gradiva za hitrjši začetek, ki jih lahko uporabiš glede na svoje potrebe. Datoteke moraš najprej skopirati ali prenesti.

Prvi stik s KOBIjem

 • Potrebujem eno tablico.
 • V majših skupinah se učenci spoznajo z aplikacijo.
KOBI_UP1-Prva uporaba-1.razred
KOBI_UP3-Prva uporaba-5 tablic-2.razred
KOBI_UP6-Prva uporaba-1 tablica-2.razred
KOBI_UP8-Prva uporaba-5 tablic-3. razred
KOBI_UP11-Prva uporaba-1 tablica-3. razred

Delo po skupinah

 • Učenci so že seznanjeni z uporabo aplikacije.
 • Branje v manjših skupinah.

Delo po postajah

 • Na eni od postaj imam 5 tablic. Tu učenci berejo določeno besedilo, nato na primer rešujejo naloge za razumevanje prebranega (križanke, rebusi, ilustracija, kviz).
 • Na ostalih postajah učenci berejo knjige na določeno temo, rešujejo uganke v povezavi s temo, sestavljajo rebuse o gozdu/dinozavrih/kmetiji ipd.

Delo v šolski knjižnici

 • Imam pet tablic. Namenjene so eni skupini otrok, ki berejo dodeljena besedila.
 • Ostale skupine rešujejo drugo delo po postajah v knjižnici.

Podaljšano bivanje

 • Imam eno do pet tablic v kotičku za branje. Učenci, ki prej končajo obveznosti, lahko v kotičku berejo dodeljene knjige. Knjige na tablici beremo le na določenem mestu. Na tem mestu samo beremo, ne klepetamo, se ne igramo, ne delamo domačih nalog.
KOBI_UP5-Branje-5 tablic-2.razred
KOBI_UP10-Branje-5 tablic-3. razred

Individualna pomoč: ure ISP, DSP

 • Imam 1 tablico, namenjeno enemu učencu.
 • Uriva tehniko branja, se pogovarjava o prebranem.
 • Tablica je lahko v pomoč pri branju besedila v berilu/delovnem zvezku.
KOBI_UP7-Branje-1 tablica-2.razred
KOBI_UP12-Branje-1 tablica-3.razred

Beremo vsi

 • Imam dovolj tablic za vse otroke v razredu.
 • Vsi beremo isto besedilo.
KOBI_UP4-Branje-za vse otroke-2.razred
KOBI_UP9-Branje-za vse otroke-3.razred