Uporaba kobifikacije

Kobifikacija ali barvanje črk je inovativna metoda, ki pomaga otrokom z disleksijo in drugimi bralnimi izzivi pri branju. Ta metoda temelji na principu vizualne diferenciacije črk, kjer se posamezne črke ali skupine črk obarvajo v različne barve. Ta pristop pomaga pri izboljšanju prepoznavanja črk in besed, kar olajša branje in razumevanje besedila. Barvna diferenciacija omogoča otrokom, da lažje ločijo med podobnimi črkami in besedami, zmanjšuje zmedo in izboljša bralno natančnost. Poleg tega lahko barve služijo kot vizualni spodbujevalci, ki pripomorejo k večji motivaciji in zanimanju za branje. Kobifikacija je tako orodje, ki ne le podpira bralne sposobnosti, temveč tudi prispeva k bolj pozitivni in spodbudni bralni izkušnji za otroke.

V aplikaciji je možno uporabiti prednastavljena pravila za barvanje črk ali ustvariti lastna prilagojena pravila. To omogoča prilagoditev bralne izkušnje specifičnim potrebam uporabnika. Prednastavljena pravila vključujejo:

  • Barvanje samoglasnikov: samoglasniki se obarvajo v določene barve, kar olajša razlikovanje in prepoznavanje teh ključnih zvočnih elementov besed.
  • Razlikovanje med ‘b’ in ‘d’ : Nekatere črke otroci pogosto zamenjujejo in so zato obarvane različno, da se olajša prepoznavanje.
  • Barvanje končnega ‘l’: Končni ‘l’ je obarvan posebej, kar poudarja njegov položaj v besedi.
  • Barvanje prve črke v besedi: Prva črka vsake besede se lahko obarva drugače, kar pomaga pri hitrejšem prepoznavanju začetka nove besede.

Te prednastavitve so zasnovane za izboljšanje vizualne razločljivosti in olajšanje procesa branja. V primeru, da prednastavljena pravila ne ustrezajo posameznikovim potrebam, je možno ustvariti lastna pravila, ki so prilagojena individualnim bralnim izzivom in preferencam.