1. Domov
 2. Članki
 3. KOBI po korakih
 4. Bralna gradiva
 5. Razumevanje in izbira zgodb glede na težavnostno stopnjo

Razumevanje in izbira zgodb glede na težavnostno stopnjo

Pri razvoju bralnih veščin je ključnega pomena, da so besedila primerno kompleksna in dolga. Prezahtevna besedila lahko v otroku povzročijo občutek frustracije in demotivacije, saj se zdi branje pretežko in nedosegljivo. Nasprotno pa prelahka besedila ne nudijo dovolj izziva, kar lahko vodi v stagnacijo bralnih sposobnosti in pomanjkanje razvoja. Zato je izbira besedil, ki so ravno pravšnja za otrokovo bralno raven, nujna za spodbujanje napredka in ohranjanje pozitivnega odnosa do branja.

Zgodbe v KOBIju so razdeljene v težavnostne stopnje od 1 do 7.

 • STOPNJA 1:
  Stopnja 1 aplikacije KOBI je posebej zasnovana za učence proti koncu prvega razreda, ki že obvladajo vse črke abecede ter jih povezujejo v zloge. Besedila na tej stopnji vsebujejo 30 – 50 besed, pri čemer prevladujejo zelo kratke enostavčne povedi s kratkimi besedami.

  Poudarek je na ponavljanju, kar pomaga utrditi bralne veščine. Pred vsako zgodbo je seznam vseh večzložnih besed, ki se pojavijo v besedilu, te pa so razčlenjene v zloge za lažje branje celotnega besedila. Primeri zgodbic vključujejo stavke kot “To je žoga. Žoga je rdeča. Žoga je velika.” Besedila vsebujejo tudi medmete, kot so “mijav, au, hop, vuššš”, ki dodajo interaktivnost in zabavo. Pomembno je opozoriti, da je treba v nastavitvah za oblikovanje besedila omogočiti velike tiskane črke, kar olajša branje za prvošolce.
 • STOPNJA 2:
  Na drugi stopnji smo namenili pozornost učencem drugega razreda, ki so že seznanjeni z vsemi malimi tiskanimi črkami. Ta faza je zasnovana za učence, ki že zmorejo prebrati enostavčne povedi. Besedila na tej stopnji so dolga približno 80 – 100 besed in so zasnovana tako, da učencem omogočajo postopno razumevanje.

  Na začetku vsakega besedila je seznam ključnih besed, ki se pojavijo v zgodbi, kar olajša sledenje in razumevanje. Ponavljanje je še vedno prisotno, kar omogoča krepitev bralnih spretnosti. S stopnjo 2 bodo učenci gradili svoje bralno znanje in se hkrati zabavali ob interaktivnem učenju z aplikacijo KOBI.
 • STOPNJA 3:
  V tretji stopnji uporabe aplikacije KOBI se osredotočamo na učence tretjega razreda, ki so sposobni samostojnega branja in razumevanja večjih količin besedila. Bogat izbor besedil, dolgih od 180 do 250 besed, ponuja izziv in spodbuja bralce, da raziskujejo različne teme.

  Besedila na tej stopnji obravnavajo širok spekter vsebin, ki segajo od sveta okoli nas do zanimivosti, ki vzbujajo radovednost. Besedilo nagovarja bralca, postavlja vprašanja in spodbuja razmišljanje. Kljub večji količini besedila je poudarek še vedno na razumevanju in interakciji bralca z vsebino. S stopnjo 3 bodo učenci razvijali svoje bralne veščine in krepili razumevanje kompleksnejših besedil.
 • STOPNJA 4 in več:
  Na stopnji 4 aplikacije KOBI so zbrane zgodbe, ki obsegajo od 300 do 350 besed. Tematike so izbrane tako, da pritegnejo bralca, vključno z raziskovanjem vesolja, spoznavanjem človeškega telesa ter odkrivanjem pomembnih osebnosti in izumov.

  Besedila na tej stopnji so namenjena razvoju bralne spretnosti z vključevanjem zahtevnejšega besedišča. Pred besedilom je zapisana izgovorjava tujih lastnih imen, ki se pojavijo v zgodbi, kar olajša bralcu sledenje in razumevanje vsebine. S stopnjo 4 se bralci poglabljajo v kompleksnejše besedilne strukture, hkrati pa raziskujejo zanimive teme, ki spodbujajo radovednost in širijo obzorja.