Dodajanje lastnih gradiv

Učitelji in učiteljice lahko dodate katerokoli besedilo po principu “kopiraj + prilepi” ali z uvozom PDF datoteke.

  • V knjižnici izbereš Moja gradiva in nato Uvozi gradivo. V polje, ki se odpre, prilepiš izbrano besedilo.
  • S pritiskom na ikono Mapa desno zgoraj lahko besedilo v PDF obliki tudi uvoziš
  • Besedilo shraniš tako, da tapneš na Shrani, izpolniš polja za naslov in avtorja, izbereš jezik in nivo ter shraniš gradivo.
  • Vsa shranjena besedila bodo prikazana na seznamu v razdelku Moja gradiva.
  • S funkcijo dodajanja lastnih gradiv lahko vključiš različne vire, kot so dodatne naloge, članki ali učni materiali. S tem spodbujamo ustvarjalnost in prilagajanje izobraževalnega procesa specifičnim zahtevam posameznega otroka.
  • NASVET: Tiskana besedila lahko najprej poskeniraš in nato uvoziš. Na voljo so brezplačne aplikacije, ki omogočajo hitro in natančno skeniranje besedil in pretvarjanje v PDF obliko – ena od njih je Adobe Scan.